ศาลยกคําร้องสภาผู้บริโภค เปิดทางทรู-ดีแทคเดินหน้ารวมกิจการ

ศาลยกคําร้องสภาผู้บริโภค เปิดทางทรู-ดีแทคเดินหน้ารวมกิจการ

เศรษฐกิจ

ศาลปกครองยกคำร้องสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่ขอคุ้มครองชั่วคราวหวังเบรกกระบวนการควบรวมทรู-ดีแทค คำวินิจฉัยระบุมติ “รับทราบ” การควบรวมของ กสทช.เป็นไปตามกฎหมาย ส่งผลให้ ทรู-ดีแทคเดินหน้าควบรวมต่อไปได้ ขณะที่คดีฟ้องร้องหลักทั้งจากสภาผู้บริโภคและเอไอเอส ยังอยู่ในกระบวนการ

ศาลปกครองได้มีคำวินิจฉัย คำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้ระงับกระบวนการควบรวมกิจการระหว่างบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค โดยศาลได้ยกคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภค ทำให้แผน การควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทคยังคงเดินหน้าต่อไปได้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2565 สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และสำนักงาน กสทช. เป็นผู้ถูก ฟ้องคดีที่ 2 ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้เพิกถอนมติ กสทช. “รับทราบ” การรวมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทค โดยศาลให้ มีคำสั่งรับฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2565 วันต่อมา 11 พ.ย.2565 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือเอไอเอส ก็ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช.ต่อศาลปกครองเช่นกัน เนื่องจากได้รับความเสียหายจากมติ “รับทราบ” การควบรวมกิจการดังกล่าว